VỆ SINH CÔNG NGHỆP THẢO NGUYÊN XANH
  Đông Hương – TP Thanh Hóa.
 0971.624.606
 0944.952.909
 vesinhthanhhoa.com
thaonguyenxanh.vscn@gmail.com